• p
  • p
  • p
  • p
  • p
  • p
remenski

PRAMAC

PRAMAC Grupa je treći najveći proizvođač generatora u Europi i peti u svijetu; a u programu skladišnih viličara jedna je od vodećih u tom sektoru. Sa prodajom od 216.000.000,00 € PRAMAC-ovi prodajni asortiman funkcionira u raznim sektorima diljem svijeta gdje je potrebna električna energija. Da bi povećali udio na tržištu i brže isporuke, PRAMAC je kupio tvrtke GMI u Španjolskoj i LASER u Italiji koji sada rade u sklopu Power Engineering grupe.

PRAMAC nudi širok asortiman stacionarnih električnih agregata za struju, kao i generatore za zavarivanje, centrifugalne vodene pumpe, koje su konstruirane prema najmodernijim standardima proizvodnje da bi zadovoljili lokalne i internacionalne zahtjeve i zakone o očuvanju okoliša. U rangu proizvoda nude se agregati za fizičke osobe, industrijski agregati te profesionalni agregati koji mogu isporučiti i do 2,5 MW električne energije.

AGREGATI ZA STRUJU RAZLIČITIH PERFORMANSI I NAMJENA

Kod izbora agregata za struju, prvo trebate odlučiti koji tip Vam treba. Osnovnu podjelu dijelimo naagregate sa pogonskim motorima od 1500 okretaja u minuti i na 3000 okretaja u minuti. Razilka je da agregat od 1500 okretaja u minuti može raditi 24 sata na dan dok agregat sa pogonskim motorom od 3000 okretaja, ima preporučen dnevni rad od proizvođača od 8 sati.

Profesionalni agregati su agregati namjenjeni za rad i do 24 sata dnevno. Oni su pogonjeni motorima od 1500 okr./min. te su pouzdani, robusniji i dugorajniji od industrijske serije. Ovi agregati struje smatraju se tzv. stacionarnim agregatima struje jer su obično smješteni u ograđenom prostoru ili unatr objekta (otvorena verzija) ili su smješteni vani (zvučno izolirana izvedba). U ponudi ima i mobilnih verzija agregta.

Industrijski agregati su agregati pogonjeni motorima od 3000 okr./min. Namjenjeni su radu do cca. 8-10 sati dnevno. Oni su puno manjih dimenzija i mase od profesionalnih agregata, te su lakši za manipulaciju, a kod dotane opreme može se izabrati nekoliko modela transportnih kiteva za lakšu manipulaciju na terenu ovih agregata struje. Također, moguć je izbor automatskog režima radaovih agregata struje.

Agregat struje, točnije klasični prijenosni agregat (diesel ili benzin konfiguracije) ima vlastiti motor koji pokreće rotor alternator, odnosno sklopku za proizvodnju struje. Pogonski motor također ima agregat za zavarivanje. Međutim ovaj agregat, naravno, ima i uređaj za zavarivanje koji je direktno spojen na motor te je opremljen utičnicama. Za razliku od spomenutih agregata, traktorski agregat nema motor, već reduktor na koji se kopča kardan traktora. Još jedna vrsta agregata su motorne pumpe koje su opremljene pogonskim agregatom i centrifugalnom pumpom sa ulazom i izlazom, a najčešće je riječ o ulazu/izlazu otvora 2" ili 3". Agregate također dijelimo prema tipu struje. U ovom slučaju razlikujemo monofazne i trofazne agregate. Dok monofazni daju napon od 220 ili 230 V (što je standard EU), trofazni daju 400 V, a redovito imaju i monofazni izlaz.

Ukoliko ste u fazi kupnje agregata, svakako pripazite na nekoliko stvari pri donošenju ove oduke. Krenimo od snage agregata, odnosno snage struje koju agregat proizvodi. Naime, dok se snaga monofaznog agregata obično izražava kilovatima (kW), snaga trofaznog agregata često se izražava u kilovoltamperima (kVA), na što treba obratiti pozornost jer nije riječ o istim jedinicama. Na trofaznim agregatima "cosø" iznosi 0.8, te 1 kVA iznosi 0.8 kW. Deklarirana snaga trofaznog agregata odnosi se na trofazni izlaz, dok je na monofaznom izlazu snaga struje manja. Kod monofaznih agregata "cosø" iznosi 0.9, te 1 kVA iznosi 0.9 kW.

Također je od bitne važnost sama funkcija agregata, odnosno za što ćete ga koristiti. Ukoliko ćete na agregat spajati uređaje poput televizora, radio uređaja, sijalice ili drugih sličnih uređaje, iskoristivost snage agregata je potpuna. No, ukoliko ćete na agregat spajati uređaje koji rade na principu rotacije, poput miješalice, bušilice, pumpe, frižidera ili nekog uređaja koji akumulira energije poput uređaja za varenje, tada može doći do problema. Naime, takvi uređaji koji rade na principu rotacije iziskuju i tri puta veći snagu agregata za pokretanje rotora.

Kada već govorimo o iskoristivosti snage, važno je spomenuti da ona ovisi o vrsti alternatora na agregatu. Ukoliko agregat koristite za uređaje koji rade na principu rotacije, predlažemo da odaberete agregate sa sinhronim alternatorima, jer asinhroni alternatori u ovom slučaju mogu izazvati određene probleme.

Još jedan elemenat o kojem treba voditi računa je regulacija napona o kojem ovisi stabilnost napona. Razlikujemo običnu i elektronsku regulaciju (AVR), a naša preporuka je da kod osjetljive elektronike svakako koristite agregat s elektronskom regulacijom, jer takvi uređaji iziskuju stabilan napon.

Za kraj spomenimo traktorske agregate koji nerijetko mogu zamijeniti motorne. Njihova je prednost što su jeftiniji, dok u potpunosti mogu ispuniti istu zadaću. Inače, kada je riječ o traktorskim agregatima treba voditi računa o potrebnoj snazi traktora. Imajte na umu da 1 kVA snage agregata iziskuje 2 KS traktora. Također treba voditi računa o potrebnom broju okretaja izlazne osovine traktora. Najčešće ovdje govorimo o 400 do 540 okretaja u minuti, međutim ponekad su moguća odstupanja.