• p
 • p
 • p
 • p
 • p
 • p

KAESER Kompressoren - Filteri, Spremnici, Obrada kondenzata

KAESER FILTER do 14,2 m³/min

remenski

KAESER FILTRI su ključne komponente u isporuci komprimiranog zraka svih klasa čistoće i skladu s ISO 8573-1 i obavljaju svoje dužnosti uz minimalni diferencijalni tlak. Štoviše, njihov dizajn koji omogućava lako servisiranje ne samo da osigurava jednostavno otvaranje bez greške i zatvaranje kućišta filtra nego pruža i brzu i čistu zamjenu elementa. Proizvodi KAESER FILTAR dostupni su u četiri razreda. Devet veličina kućišta pružaju učinkovitu filtraciju za protoke od 0,60 do 14,20 m³/min.

 • Serije KB, KE , KD, KA
 • Protok 0,60 - 14,20 m3/min
 • Radni tlak do 16 bar

KAESER FILTER od 18,5 m³/min, s prirubnicom

remenski

Kako savršeno odgovaraju kompresorima i opremi za obradu komprimiranog zraka, KAESER KOMPRESSOREN bogati asortiman filtra osigurava da se sve značajne vrste komprimiranog zraka održavaju pouzdano i učinkovito tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

 • Serija FB-FFG
 • Protok 18,5 - 330,0 m3/min
 • Radni tlak do 16 bar

Visokotlačni filtri do 45 bara

remenski

KAESEROVI visokotlačni filtri od 48/45 bara dostupni su za ugradnju u dodatni ispust za visokotlačne primjene, npr. u proizvodnji PET boca. Kučište filtera je od nehrđajućeg čelika, Šest različitih elemenata filtra - od predfiltra do filtra sa aktivnim ugljenom - dostupni su za tlakove do 45 bara i mogu se opremiti elektronskim razinski ovisnim kontroliranim ECO-DRAIN odvodom kondenzata (PN63)

 • Serija F-HP
 • Razred filtra: FB, FC, FD, FE, FF, FFG
 • Protok 37,5 - 90 m3/min
 • Radni tlak: 45 bara

Adsorber na aktivni ugljen

remenski

Za kakvoću zraka s niskim stupnjem održavanja ugradite ACT adsorber na aktivni ugljen kako biste uklonili ostatak uljnih para nakon primijenjenog sušenja zraka i postupaka predfiltracije. Ovime se osigurava izuzetno visoka kakvoća komprimiranog zraka. Količina preostalog ulja do 0.003 mg/m³. Znatno manje nego granica za klasu 1 prema ISO 8573-1, Visoko učinkovit rad koji proizlazi iz malog diferencijalnog tlaka i dugi životni vijek aktivnog ugljena - do 12.000 radnih sati uzvodno postavljenih kompresora zahvaljujući izdašnom dimenzioniranju i optimalnom protoku

 • Serija ACT
 • Protok 1,17 - 154,53 m3/min
 • Radni tlak do 16 bar

Katalog KAESER Filtera preuzmite ovdje

Separator tekućine

remenski

KAESER-ovi separatori tekućine uklanjaju iz komprimiranog zraka velike količine kondenzata i veće čestične tvari. Zahvaljujući svojim optimiranim elementima rotacije i razdvajanja mogu postići izuzetno stabilan stupanj separacije do 99% u svim svojim tipičnim područjima primjene (20 - 100 % svoje nominalne količine protoka)

Centrifugalni separatori iz KAESER-ove ZK serije nalaze se u otpornom aluminijskom kućištu i koriste se za količine protoka od do 21 m³/min. Opcionalni „kompletni setovi“ sadrže ispuste kondenzata ECO-DRAIN s elektronskim osjetom razine kao i sve potrebne spojne dijelove koji su dostupni za montažu na licu mjesta.

K tome, KAESER-ova FA serija separatora tekućine u nehrđajućim čeličnim kućištima visoke kvalitete dostupna je za količine protoka do 88.5 m³/min. U isporuci je sadržan ispust kondenzata ECO-DRAIN s elektronskim osjetom razine kao i sve potrebne spojne dijelove (za montažu na licu mjesta).

Ugrađuje se između kompresora i po potrebi rashladnog sušača što povećava učinkovitost i rezerve separatora tekućina. Stoga se potrebna tlačna točka rosišta može odžavati čak i pri višim teperaturama okoline. Centrifugalne separatore KAESER ne treba održavati.

 • Serija ZK
 • Protok 3,0 - 21,0 m3/min
 • Radni tlak do 16 bar
 • Serija FA
 • Protok 18,5 - 88,5 m3/min
 • Radni tlak do 16 bar
 • Serija FA-HP
 • Protok 1,8 - 36,7 m3/min
 • Radni tlak max 45 bar

Spremnici za zrak

remenski

Svi KAESER spremnici za zrak su galvanizirani potapanjem u vrući cink, kako sa unutarnje tako i sa vanjske strane, u skladu sa DIN EN ISO 1461, kako bi se osigurala izvrsna zaštita od korozije. Galvanizirani spremnici za zrak iz tvrtke KAESER traju približno 3 puta dulje od bilo kojeg konvencionalnog modela koji je dostupan na tržištu. Precizan dizajn u skladu sa AD 2000 propisima omogućava inspekcijske cikluse na 5 godina. To ne samo da umanjuje troškove servisa i održavanja, već povećava učinkovitost i dostupnost komprimiranog zraka. Sve točke održavanja i inspekcije su logično dizajnirane kako bi omogućile najbolju moguću pristupačnost, čime se dodatno poboljšava učinkovitost. Spojevi na svim KAESER spremnicima za zrak su precizno izrađeni odmah nakon procesa galvanizacije kako bi se omogućila brza i pouzdana instalacija.

 • Izvedba: vertikalna/horizontalna
 • Volumen: 90 do 10.000 litara, druge veličine na zahtjev
 • Katalog KAESER Spremnika preuzmite ovdje

ECO DRAIN

remenski

ECO DRAIN elektronički izlučivači kondenzata osiguravaju sigurno, pouzdano ispuštanje kondenzata bez gubitka zraka čak i pod uvjetima sa znatno promjenjivom akumulacijom i visokim sadržajem čestica / ulja.

Katalog KAESER Eco-Drain uređaja preuzmite ovdje

AQUAMAT

remenski

Sustav AQUAMAT omogućuje korisniku kompresora provođenje obrade kondenzata u kući i stoga znatno smanjuje opće troškove obrade i zbrinjavanja otpadnog kondenzata. Obrada kondenzata s KAESER AQUAMAT sustavom štedi do 90% troškova zbrinjavanja koji bi bili potrebni komunalnom poduzeću za zbrinjavanje kondenzata.

Katalog KAESER Aquamat uređaja preuzmite ovdje